Skoletrivsel

Elev og forældresamarbejde er vigtigst

 

Du tilknyttes en primær kontaktlærer og en sekundær kontaktlærer, der løbende holder elevsamtaler med dig, samarbejder med din familie eller andre netværkspersoner omkring dig.

Du inddrages i alle møder, der handler om dig, og vi aftaler altid med dig, at holde pauser, hvis et møde bliver for langt.

Du vil være med til at sætte dagsorden for de møder der skal afholdes.

Dine forældre er meget vigtige samarbejdspartnere for os, fordi de har kendt dig hele livet og kan være hjælpsomme hvis noget bliver svært

Socialrådgiver, kontaktpersoner, psykologer, uddannelsesvejleder, misbrugskonsulenter, ssp inddrages i samarbejdet, når dette er relevant.Senest opdateret 23.05.2024 12:52 af SF