Elevprofil

Hvis du gerne vil begynde i Unge-Expressen, så skal du have haft en besværlig tid i folkeskolen og måske i livet, hvor din mistrivsel har vist sig i skolefravær, belastningsreaktioner eller funktionsnedsættelser.

 

Nu er du parat til at starte på en frisk og samarbejde med undervisere og ledelse i Unge-Expressen samt andre relevante fagpersoner.

Du kan ikke selv melde dig ind, det skal din folkeskole hjælpe til med.

 

Kan du sætte mindst 5 krydser ved nedenstående punkter, så er du i målgruppen for at få lov til at begynde i Unge-Expressen.

 

 • Du har haft stort fravær fra skolen.
 • Du har brug for trygge og forudsigelige rammer
 • Du har brug for at kunne afskærmes
 • Du har været i mistrivsel længe som kan skyldes forhold i skolen, hjemme eller i ungelivet
 • Du har svært ved at indlære, så det hænger fast
 • Du er vred eller ked af ikke at være en del af et skolefælleskab
 • Du er skoletræt
 • Du trives med fysisk aktivitet og praktisk arbejde
 • Du har fået en akut diagnose enten med angst eller depression
 • Du har fået en varig diagnose, autisme, add/adhd eller generelle indlæringsvanskeligheder
 • Du skal gå i 7.-10.klasse

 

Udviklingsperspektiver:

 

Helt kort sagt arbejder vi på, sammen med dig, at dit ophold i Unge-Expressen, skal hjælpe dig væk fra mistrivsel til trivsel.

 

 Senest opdateret 23.05.2024 13:33 af SF