Lifeskills

Lifeskills 2023-2024

 

 

Formålet

er at styrke de unges selvtillid, og deres tro på egne evner, og derved ruste dem til bedre at kunne håndtere de udfordringer de møder. De unge skal i fællesskab opøve en række basale færdigheder i livet, som fører til en vis grad af mestring og nye positive erfaringer, som de får mulighed for at bevise for sig selv og hinanden.

 

Målgruppen

er unge 7. klasses elever i Gribskov Kommune. Deltagelse klassevis. Det er vigtigt at klassens lærer på forhånd vurderer at forløbet vil have værdi for den pågældende klasse. Det anbefales at læreren er gennemgående, og fast tilknyttet klassen, så de nye narrativer der kan udvikles og skabes igennem sådan et forløb, kan italesættes og forstærkes af læreren, og overførselsværdien øges.

 

Indhold.

Forløbet består af fire hele dage henover et skoleår. Klassen modtager undervisning i de forskellige mestringsdiscipliner og færdigheder, og alle eleverne er aktivt involverede gennem hele dagen. Undervisningen er altid praktisk, med erfaringsdannelse og kompetenceopbygning som udgangspunkt.

Opøvelse af de enkelte færdigheder er en fælles proces; man er ansvarlig for sin egen læring, men også for at alle i fællesskabet får mulighed for at udvikle sig.

 

 

SEPTEMBER/OKTOBER

Orientering og navigation

Eleverne skal præsenteres for forskellige typer kort og signaturforklaringer, og lære at bruge kompas sammen med kortet. De skal lære at orientere sig ud fra kort og kompas, og ud fra forskellige kendetegn og pejlemærker i området.

Vi øver på mindre områder, og udvider til at orientere sig over større distancer. Her vil evner som fysisk udholdenhed, optimisme, forståelse for gruppedynamik også blive udfordret.

Undervisningen varetages af Gribskov Ungdomsskoles Grejbank.

 

 

NOVEMBER

Vand, svømning og førstehjælp

Eleverne skal være i vandet med tøj på, komme op i en redningsflåde fra vandet med tøj på, få varmen igen, svømme en bestemt distance i koldt vand, redde personer i koldt vand med redningskrans, reb m.m. Førstehjælp og livredning øves.

Hvis der er is, demonstreres hvordan man selvredder og redder (ved Arresø i februar).

Som afslutning skal de unge svømme tværs over havneindsejlingen i Gilleleje havn, med tøj på, under opsyn af livreddere. Der vil være sauna til rådighed efter svømningen.

Undervisningen varetages af Nordsjællands Livredningstjeneste.

 

FEBRUAR

Ild og båltænding

Alle elever skal lave ild, med tændstikker, ildstål, flint og stål eller friktionsvarme. Vi skal først materiale til optænding. Eleverne vil få erfaring med at kunne beherske ilden.

Vi skal også slukke ild i forskellige materialer, og trænes i at handle hurtigt og korrekt i tilfælde af brand.

Undervisningen varetages af Gribskov Ungdomsskoles Grejbank og Gribskov Brandvæsen.

 

 

APRIL/MAJ

Overlevelse

Eleverne skal lære om, og gøre sig erfaringer i at indrette sig fornuftigt i naturen, så de har det godt; hvordan holder man sig Mæt, Tør og Varm, hvordan bygger man ly og shelter, hvordan udnytter man områdets potentiale.

Vi skal også arbejde med ernæring, og evt. sankning og fiskeri, hvis det er muligt.

Dette modul kan kombineres med en overnatning, hvis det kan lade sig gøre i forhold til klassens og skolens planlægning og principper.

Undervisningen varetages af Gribskov Ungdomsskoles Grejbank.

 

 Senest opdateret 07.08.2023 15:32 af THLIN