Kulsvierhytten

Her kan du
•løbe O-løb på de faste poster i skoven
•lave bålmad til større grupper
•sidde overdækket ved borde og bænke
•bygge huler
•lave fangeleg, fang flaget, skovstratego m.m.
•skyde med bue og pil
...-du kan endda gå på toilettet og hente vand

Kulsvierhytten ligger i Græsted-Aggebo Hegn, for enden af Aggebo Skovvej.
Der er aflåst depot og overdækning af borde/bænke til ca. 30 personer. Desuden kan man overnatte på hemsen; plads til ca. 10 personer.
Hytten ligger ved idyllisk skovsø.

 

 

Kulsvierhytten1
Kulsvierhytten2
Kulsvierhytten3

Orienteringsløb

Der er faste O-løbsposter i skoven, og der findes kort og kompas i depotet.

Kan kan med fordel sendes afsted i grupper, eller sammen med en voksen, indtil de selv er trygge ved at orientere sig i skoven. Posterne har en lille klippetang så der kan laves et mærke i papiret, samt en kode.

Undervisningsmateriale om O-løb findes nedenstående.

Desuden kan man selv printe O-løbskort over skoven, som man også kan bruge hvis man skal gå eller cykle derud; se link nedenstående

Adventurerace og teambuilding

Området er oplagt til at lave mindre eller større løb, med forskellige udfordringer indbygget. Klasser eller grupper kan opdeles i mindre hold, og sendes ud på løb, eller til de enkelte poster, som et stjerneløb.

Posterne kan have faglighed, trivsel, samarbejde, idræt/bevægelse eller andet. Posterne kan være blinde poster, eller bemandede hvis I er voksne nok; eksempler på posterne, her som et stjerneløb, hvor holdet skal tilbage til centrum efter hver post, og derefter sendes ud til en ny post.

  • Find bladene (samt frugterne) fra tre forskellige træer. Der tages et foto af de enkelte blade foran det træ det kommer fra. Der gives ekstrapoint hvis I kender træets navn.
  • Lav en akrobatisk formation, hvor hele holdet deltager, og hvor I kun har 6 (antal justeres afhængig af holdstørrelse)fødder på jorden. Én af jer tager en selfie.
  • Brug rebet, hvor enderne er bundet sammen. Læg det i skovbunden som en firkant. Firkanten udgør 1/10 af en kvadratmeter. Hvor mange blade er der i firkanten? Hvor mange blade er der så pr. kvadratmeter? Hvor mange blade ligger der i hele skoven, som er ca. 3 kvadratkilometer?
  • Brug rebet. Holdet deler sig i to grupper, som hver tager fat i en rebende. Ingen må slippe rebet eller flytte hænderne. Nu skal i sørge for at binde en knude på rebet imellem de to grupper, mens I holder fast på rebet.

 

Desuden kan man lave mange forskellige samarbejdsøvelser og teambuilding på stedet, hvor grupper skal bygge noget sammen, finde vej, have bind for øjnene, tillidsøvelser m.m.

Nedenstående findes en udførlig beskrivelse af mange forskellige teambuildingaktiviteter.

 

Løb
TB blinde
TB løb

Bueskydning

Der er tre buer og tilhørende pile, samt skydeskiver. Bueskydning skal foregå under opsyn af en voksen.

 

Placer skydeskiverne op af skrænten, så pilene ikke så let forsvinder når der skydes ved siden af. Lig evt. en pressenning bagved, så er de nemmere at finde.

 

Gør det tydeligt for alle tilstedeværende at hvilket område man ikke må opholde sig på, og gør det tydeligt for bueskytterne at buen KUN spændes i retning af målskiven, og KUN når der ikke opholder sig nogen i området. Lav regler for hvornår de skudte pile må hentes, hvor dem der venter skal opholde sig o.s.v.

Bålmad

Der er gode muligheder for at lave bålmad. Små retter som pandekager, popcorn og snobrød, eller store retter som jordsteg, wok, brød i båloven eller dutch oven, plankefisk eller andet...

Der er tre gode bålsteder; den ene med en stor rist over.

 

Her findes store og små gryder, en stor pande, små pandekagepander, popcornnet, økser og save, skæreknive, skærebrætter og grydeskeer.

 

Se forslag nedenstående til forskellige bålretter.

Bålmad1 (1)
Bålmad1 (2)
Bålmad2
Bålmad1 (3)
Bålmad4
Bålmad5
Bålmad6
Bålmad3

Lejrliv og overnatning

Der er mulighed for at overnatte. Der plads til ca. 10 personer på hyttens hems. (I løbet af sommeren opføres en shelter oppe på skråningen). Resten kan evt overnatte i medbragte telte, eller man kan bygge sin egen bivuak i skoven. Det er et spændende projekt at lave sit eget hus/overnatningssted.

 

For at lejren fungerer optimalt, er det vigtigt at der er styr på sikkerhed og hygiejne, og at man ved hvor tingene er.

Indret lejren med ét sted til brændehugning, ét sted til snitning, ét sted til vand- drikkevand, håndafvask og desinficering, ét sted til køkkenredskaber. Sørg for at få uddelt roller; hvem står for hvad og hvornår, så der skabes gode rammer om de fælles opgaver og oplevelser.

Brændehugning kan foregå sikkert ved at én holder øksen på brændestykket, og en anden slår oven på øksen med et stykke træ. På den måde er der ingen fare for at øksen havner forkerte steder. Snitning skal rammegives, og de fælles regler håndhæves; man går ikke med kniven ude af etuiet, man stopper når andre kommer for tæt på, knivene må kun bruges ét bestemt sted...

Se nedenstående link om lejrliv.Senest opdateret 27.04.2017 14:27 af THLIN